Zobacz, dlaczego kandydowałem na kolejną kadencję   >>  kliknij po więcej informacji  <<  
Witaj
Zabytki
Galeria
Radny
Linki
Zakupy
Księga gości
Kontakt

Radny informuje

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście po raz drugi. Postarm się jak najlepiej służyć naszej lokalnej społeczności i reprezentować jej interesy. Zachęcam do kontaktów osobistych, telefonicznych lub przez e-mail. Jako radny chciałbym skupić się na pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na rozwój życia społeczno-kulturalnego i sportowego w naszych miejscowościach.

Józef Łysikowski
przewodniczący komisji rewizyjnej i członek komisji socjalnej, zdrowia, oświaty, kultury, kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dużury

Uprzejmie zapraszam na regularne dyżury dla mieszkańców wsi Korzeńsko i Laskowa. Dyżury takie będę pełnił
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w budynku Domu Kultury w Korzeńsku przy ul. 23 Stycznia 6 w godzinach od 18:00 do 19:00.

Kontakt

telefon: 507-573-496
e-mail: jlysikowski@op.pl
Korzeńsko na Facebooku - dołącz do naszej społeczności!

Działania w kadencji 2010-2014


Działania w kadencji 2006-2010

Podsumowanie kadencji 2006-2010

Kończy się kolejna kadencja władz samorządowych - pora więc, aby przedstawić Państwu podsumowanie mojej 4-letniej działalności na forum Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w której pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. W tej kadencji koleżanki i koledzy radni powierzyli mi również funkcję przewodniczącego komisji, która zajmowała się problematyką socjalną, zdrowiem, oświatą, kulturą, sportem oraz bezpieczeństwem publicznym.

Jak wiemy, w Polsce funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego, które nie są zależne od siebie i realizują zadania sobie przypisane. Do podstawowych sfer działania gminy należą: rozwój regionalny, planowanie przestrzenne, utrzymanie dróg gminnych, usługi komunalne, utrzymanie porządku i czystości, prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, opieka społeczna i zdrowotna, kultura i sport oray ustalanie podatków i opłat lokalnych. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w upływającej kadencji przez gminę na obszarze naszych wiosek, to:

Jako radny podejmowałem również liczne interwencje w sprawach leżących poza kompetencjami gminy, m.in. w sprawie rozkładu jazdy PKP, obcinki drzew przy drodze powiatowej (ul. Kasztanowa), naprawy przejazdu kolejowego pod Garbcami, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z E5, regulacji ruchu, naprawy wałów, egzekwowania przepisów o porządku i czystości i inne. W czasie kadencji pełniłem cotygodniowe dyżury dla mieszkańców, w efekcie których podjąłem 27 interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Jestem przekonany, że w swej działalności społecznej kierowałem się zawsze dobrem lokalnej społeczności, nie zapominając o zrównoważonym rozwoju całej gminy. Ocena skutków i efektów moich działań należy oczywiście do wyborców, bowiem ubiegam się o mandat na kolejną kadencję w wyborach do Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

(kliknij, aby pobrać cały dokument)

Witryna Wiejska

Witryna Wiejska jest częścią programu "Wieś Aktywna Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA II". Partnerami programu są Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Wspomagania Wsi. Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi.

czytaj więcej: " http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php. "

Szkolna Gablotka

To jest miejsce spotkań uczniów, nauczycieli i rodziców. W Gablotce Szkolnej zamieszczane są informacje i propozycje dotyczące konkursów, stypendiów, projektów edukacyjnych i grantów dla młodzieży. Znajdziesz tam również linki do ciekawych i pożytecznych miejsc w Internecie. W Gablotce możesz wywiesić swoją informację.

czytaj więcej: " http://www.szkola.firmowa.eu. "

Poradniki prawne i wzory pism urzędowych